Zamów transport

Jesteśmy profesjonalistami

Jesteśmy przygotowani najlepiej jak się da by zapewnić bezpieczną podróż dla Twojego zwierzaka.
Dobro zwierzęcia podczas podróży to nasz priorytet. Po prostu.

jesteśmy profesjonalistami

Spełniamy wszystkie wymagania prawne dotyczące transportu
zwierząt zarówno w Polsce jak i Europie. Posiadamy wszystkie wymagane
pozwolenia oraz licencje.


pozwolenia

Licencje, pozwolenia

Posiadamy wykształcenie kierunkowe, szereg kursów oraz
licencje konwojenta zwierząt, dodatkowo pozwolenie TYPU II na
transport zwierząt powyżej 8 godzin na terenie całej Unii
europejskiej. Dzięki decyzji z Regionalnej Dyrekcji ochrony
środowiska możemy również przemieszczać zwierzęta gatunków
objętych ścisłą ochroną.

sprzęt

Wyposażenie

Posiadamy nowoczesny oraz atestowany sprzęt służący do
zabezpieczania oraz transportu wszystkich gatunków
zwierząt, również tych niebezpiecznych oraz agresywnych.
Nasze dedykowane klatki, skrzynie oraz kontenery są
bezpieczne dla zwierząt i zgodne z normami LAR (Live
Animals Regulations).

pojazdy

Flota transportowa

W Skład naszej floty transportowej wchodzą samochody jak
i przyczepy przystosowane do transportu różnych gatunków
zwierząt. Każdy pojazd jest zatwierdzony przez Powiatowy
inspektorat weterynarii do transportu zwierząt powyżej 8 godzin
spełniając normy zawarte w rozporządzeniu (WE) NR 1/2005
z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu.